Sửa giàn phơi thông minh hỏng bộ tời nhà Chị Hiếu chung cư 130 Đốc Ngữ, Ba Đình

Trong các lỗi hỏng giàn phơi thông minh, hỏng bộ tời là lỗi thường gặp thứ 2 chỉ sau lỗi mòn, đứt dây cáp. Bộ tời là bộ phận điều khiển toàn bộ hoạt động của giàn phơi nên hỏng bắt buộc phải sửa chữa hoặc thay thế. Vì vậy, khi gặp sự cố này,.