Mẫu tay quay giàn phơi thông minh

Tay quay giàn phơi là bộ phận có trách nhiệm điều khiển hoạt động nâng lên – hạ xuống của thanh phơi. Vì sự di chuyển của thanh phơi là hoạt động chính của giàn phơi thông minh . Tay quay là bộ phận của các model sản phẩm giàn phơi thế hệ cũ với.