Thay dây cáp giàn phơi thông minh nhà Chú Kim chung cư CT2C Khu Đô Thị Mễ Trì Hạ Nam Từ Liêm

Với thời gian sử dụng trên 2 năm và không được bảo dưỡng thường xuyên. Dây cáp giàn phơi thông minh là Chú Kim Khu Khu Đô Thị Mễ Trì Hạ Nam Từ Liêm vị đứt dây cáp dẫn đến toàn hộ hệ thống giàn phơi thông minh không thể hoạt động được. Chính vì.